Prijs voor Mensenrechten 2016
Humane opvang van vluchtelingen

PvMR

Afgelopen zaterdag op de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens namen drie helden; Hamid Hisari, Patrick Legein en Fernand Maréchal, redelijk ontroerd, de Prijs voor Mensenrechten in ontvangst.

Ons inziens verdienen zij deze schouderklop omdat ze durven zwemmen tegen de stroom in. Terwijl politici de grenzen en deuren wil sluiten, spreiden zij juist de armen weid open en onthalen vluchtelingen, mensen die have en goed achter zich lieten om te kunnen overleven, op een menselijke manier. Zij, en veel anderen met hen, helpen mensen op weg, met papieren, met een dak boven hun hoofd, eten, een luisterend oor,… zaken waar het officiële beleid al te vaak forfait geeft.

Deze helden en veel anderen bewijzen dat er hier wel degelijk tegen de stroom in geroeid wordt. Laten we blijven roeien tegen de stroom zodat de stroom omkeert en m.a.w. ‘mainstream’ wordt.

In het nieuws

Video: deredactie.be